Rapid a.d. 32300 Gornji Milanovac , Kragujevačka 1 / e-mail : rapid718@gmail.com englishSerbia

Mini mlekare

Kapaciteta 50 – 6 000 litara dnevnog ulaza mleka. Konfiguracija opreme  kao i veličina mlekare zavise od toga šta je krajnji proizvod. Investitoru je, je kod izbora lokacije, od velike važnosti koji je energetski izvor dostupan. Po pitanju ekoloških i energetskih uslova kao i primenjenih materijala, oprema je izrađena u potpunosti  po zahtevima domaćih i standarda Evropske Unije.


Sirevi


Sa našom opremom moguća je proizvodnja bilo kog popularnog ili starog tradicionalnog tipa sira pa čak i vaš originalan sir, dodavajući razne biljke ili ukuse. Kvalitetni sirevi koji su namenjeni za prodaju kao delikatesi, gurmanski sirevi, za serviranje u restoranima koji zahtevaju svež i jedinstven ukus kao i raznih veličina i oblika, moguće je proizvesti samo u malim i specijalizovanim proizvodnim pogonima gde se dovoljno pažnje posvećuje u svim fazama proizvodnje.