Rapid a.d. 32300 Gornji Milanovac , Kragujevačka 1 / e-mail : rapid718@gmail.com englishSerbia

DUPLIKATOR

Duplikatori su namenjeni za sledeće operacije:
Ukuvavanje, pasterizaciju, fermentaciju, rastapanje
Tehnički opis:
Prohromski sud sa totalnim ispustom potopljen u prostor sa grejnom tečnosti (voda do 100ºC, termičko ulje do 130ºC). Zapremina suda može biti od 50l do 200l.
Energent:
Električni grejači snage 6 do 18kW sa upravljačkom jedinicom, indikatorom temperature, regulacijom snage i zaštitom.
Gasni grejači za mešavinu butan-propan ili zemni gas snage 5 do 15kW.
Grejanje je indirektno, preko vode ili termičkog ulja.

Oprema: Zatvarač – leptir slavina dimenzija Ø38mm ili kuglasti ventil dimenzija 1“.
Pogonska grupa mešalice: reduktor sa monofaznim ili trofaznim motorom snage 50 do 750W, sa 24 do 32 izlaznih obrtaja.
Ovaj pasterizator se primenjuje u proizvodnji jogurta i sireva u minimlekarama ili džema, ratluka, zimnice itd.

Električni duplikator
tank-presek

Gasni duplikator
tank-presek