Rapid a.d. 32300 Gornji Milanovac , Kragujevačka 1 / e-mail : rapid718@gmail.com englishSerbia

Tank za prijem mleka
Za izradu tanka u potpunosti je korišćen materijal standarda BS304S15. Postolje je izrađeno od lima debljine 3mm, kosa danca su debljine 4mm, polirana prema standardu za mlekarsku industriju. Na unutrašnjoj posudi se nalaze priključci za utakanje mleka, odzračnju, nivo sondu, sondu za merenje temperature, cip, bočni mešači i revizioni otvor (manloh).
Spoljni plašt
Za izradu plašta korišćen je lim debljine 1,25mm. Plašt je u potpunosti zavaren a sa unutrašnjom posudom je spregnut rešetkastim nosačima čime je postignuta kompaktnost konstrukcije celog tanka i omogućena kvalitetna termička izolacija.
Izolacija
Između plaštova je ugrađena termička izolacija od tvrde mineralne vune d=100mm.
Oslanjanje
Celokupni tank se oslanja na četiri stuba podesive visine sa ležećim pločama.
Cip
Centralno pranje se vrši posredstvom dve rotacione kugle od kojih se jedna nalazi na gornjem poklopcu a druga neposredno iznad mešalice

Odušak
Odušak je izveden pomoću cevi Ø25mm sa gornjeg poklopca drenažno sa dve cevi koje prolaze kroz izolaciju do donjeg danceta.
Bočna mešalica
Bočna mešalica je postavljena paralelno sa kosim dancem. Brzina mešalice je 70 obrtaja u minuti, snaga 0.75kW. Elisa je ugrađena direktno na osovinu motora.
Revizioni otvor
Otvor je elipsastog oblika, dimenzija 300x500, zatvoren gumom za prehrambenu industriju.
Merenje nivoa
Merenje nivoa medija se vrši postavljanjem postojeće nivo sonde na priključak u donjem dancetu.
Merenje temperature
Merenje temperature medija se vrši sondom postavljenom na donjem dancetu.
Transportni oslonci i montažne vešaljke su navarene na ojačani deo unutrašnjeg plašta.

Tank za prijem mleka-presek
tank tank-presek